24 marca 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Wychowanie do wartości w rodzinie i w szkole”

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach serdecznie zapraszają dyrektorów, pedagogów szkolnych i nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego do udziału w konferencji  „Wychowanie do wartości w rodzinie i w szkole”. Celem spotkania jest propagowanie działań podkreślających rangę kształtowania postaw i wartości w procesie wychowania. Uczestnictwo […]

22 marca 2017

List MEN dotyczący incydentów związanych z bezpieczeństwem uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele, zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1] szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. O doborze konkretnych […]

24 marca 2017

Apel Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych

Szanowni Państwo Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z apelem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych oraz z informacjami dostępnymi na stronie internetowej www.stoppozaromtraw.pl. Działania związane z wypalaniem traw są niebezpieczne dla środowiska naturalnego, ludzi i obiektów budowlanych. Mogą one być wstępem do tragedii, bowiem co […]

24 marca 2017

Informacja o terminach wglądu do prac uczniów Konkursu Języka Angielskiego dla szkół podstawowych

  Informujemy, że wgląd do prac konkursowych uczniów z Konkursu Języka Angielskiego dla szkół podstawowych przewidziany jest w dniach: wtorek, 28.03.2017 godz. 14.00–16.00 sala 43 środa, 29.03.2017 godz. 12.00–14.00 sala 43 w Świętokrzyskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

24 marca 2017

Zostań Darczyńcą Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Działając w imieniu powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zwraca się z apelem  do mieszkańców Kielc i regionu świętokrzyskiego o przekazywanie pamiątek, zdjęć, dokumentów, militariów na rzecz nowopowstającej placówki. Więcej informacji o działalności Muzeum oraz możliwości przekazywania pamiątek udzieli  Pan Jacek Pawłowicz dyrektor powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych […]

24 marca 2017

Spotkanie pt. „Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL – potrzeba chwili czy dług wobec Niezłomnych?”

29 marca 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się kolejne spotkanie w cyklu „Kłopoty z historią”, w którym podejmowane są zagadnienia dotyczące najnowszej historii Polski, nierzadko kwestii spornych i skomplikowanych. W lutym 2016 r., w budynku Aresztu Śledczego Warszaw-Mokotów przy ul. Rakowieckiej zaprezentowana została inicjatywa dotycząca utworzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów […]

24 marca 2017

Komunikat MEN w sprawie zasad składania wniosków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD)

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, uprzejmie informuję, że od dnia 1 marca br., zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela[1], wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły[2] tylko w przypadku jeżeli: ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka dostępna dla dyrektorów szkół w strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej: https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/), udostępnionego […]