27 kwietnia 2017

Wojewódzkie obchody 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Ustawa Rządowa 3 maja 1791 r. zajmuje szczególne miejsce w historii naszego narodu. Konstytucja ta to symbol dążeń do odzyskania suwerenności Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek serdecznie zaprasza Państwa do udziału w wojewódzkich obchodach 226… czytaj więcej

26 kwietnia 2017

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora wyłącznie w ściśle określonych przypadkach

Panie, Panowie Starostowie, Prezydenci, Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach przypomina, że aktualnie obowiązujące przepisy oraz nowa ustawa Prawo oświatowe wykluczają możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący. Po upływie kadencji dyrektora konieczne zatem jest ogłoszenie konkursu. Jednak w związku z reformą oświaty, na podstawie… czytaj więcej

24 kwietnia 2017

Zaproszenie na konferencję ”Świat wirtualny dzieci i młodzieży, a zjawisko cyberprzemocy”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy Kuratorium Oświaty, Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach organizują w dniu 11.05.2017 r. konferencję pt. ”Świat wirtualny dzieci i młodzieży, a zjawisko cyberprzemocy”. Konferencja skierowana będzie do dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów szkół/placówek z województwa świętokrzyskiego. Podczas konferencji poruszane będą temat związane z… czytaj więcej

21 kwietnia 2017

Poradnik „Biało-Czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe – wydanie rozszerzone

90 lat temu minister spraw wewnętrznych Sławoj Składkowski wydał okólnik, w którym ogłoszono pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła” z 1797 r. hymnem Polski. Z tej okazji podczas uroczystości w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, minister Mariusz Błaszczak przekazał wydaną przez MSWiA publikację pt. „Biało-Czerwona” wojewodom, samorządowcom, komendantom służb podległych… czytaj więcej

27 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie przestrzegania praw pacjenta podczas przeprowadzania badań lekarskich uczniów na terenie szkół/placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi nieprzestrzegania praw pacjenta zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób przeprowadzania badań lekarskich. Proszę  o zapoznanie się z informacją Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie przestrzegania praw pacjenta/ucznia w trakcie badań lekarskich na… czytaj więcej

27 kwietnia 2017

Turnieje powiatowe programu „Dziecięca Piłka Ręczna”

Rozpoczął się cykl powiatowych turniejów organizowanych w ramach programu „Dziecięca Piłka Ręczna”. Najlepsze zespoły wyłonione w turniejach powiatowych spotkają się w wielkim finale, który odbędzie się 10 czerwca w Hali Legionów w Kielcach. Harmonogram turniejów jest dostępny na stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.… czytaj więcej

27 kwietnia 2017

Konkurs „Wojewódzki przegląd małych form teatralnych”

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach ogłaszają X edycję konkursu na realizację małej formy teatralnej pn. „Wojewódzki przegląd małych form teatralnych” dotyczącej tematyki bezpiecznego zachowania się na drogach, promowania zdrowego stylu życia oraz ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla uczniów szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego.… czytaj więcej

27 kwietnia 2017

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych

Minister Administracji i Cyfryzacji w 2015 r. ogłosił konkurs pt. Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu, który został skierowany  do organizacji pozarządowych. Zadanie to wpisane było we współpracę międzyresortową pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Administracji i Cyfryzacji w harmonogramie Rządowego programu na lata 2014-2016  „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.… czytaj więcej

26 kwietnia 2017

Konkurs na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 6 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 9 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 18 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 22 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 24 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 26 w Kielcach, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 29 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 30 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 35 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 39 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 42 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 43 w Kielcach

26 kwietnia 2017

Konkurs na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach, Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 12 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 23 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 31 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 32 w Kielcach

26 kwietnia 2017

Konkursy na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach, Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

26 kwietnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje autorów, redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ i trenerów spotkań

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Rekrutacja otwarta dotyczy 30 grup zawodowych, w każdej z nich wyłonione zostaną 3–4 osobowe zespoły. Szczegóły i zasady naboru dostępne są… czytaj więcej

25 kwietnia 2017

Konkurs plastyczny „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”

Organizatorem konkursu plastycznego „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka” jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Cele konkursu to promocja wiedzy dzieci i młodzieży na temat działalności LPR, zapoznanie uczestników konkursu z funkcjonowaniem LPR, kształcenie postawy twórczej u dzieci i młodzieży oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu plastycznego. Konkurs przeznaczony jest dla… czytaj więcej

25 kwietnia 2017

9 maja 2017 – Debata Europejskiego Tygodnia Młodzieży

9 maja 2017 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji Erasmus+ zaprasza na obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Według badań z 2015 roku jedna piąta Polaków poświęca się pracy na rzecz organizacji pozarządowych. Udzielają się w takim samym stopniu zarówno kobiety jak mężczyźni, natomiast zdecydowanie większe zaangażowanie jest po… czytaj więcej

25 kwietnia 2017

Występ Zespołu Wokalnego Funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Zamościu „Ku chwale i czci Tych wszystkich, którzy oddali za nas w obronie Ojczyzny to, co mieli najcenniejsze – Życie, Żeby Polska była Polską”

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Delegatura w Kielcach w ramach „Tygodnia Katyńskiego” Delegatura IPN zaprasza na występ Zespołu Wokalnego Funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Zamościu „Ku chwale i czci Tych wszystkich, którzy oddali za nas w obronie Ojczyzny to, co mieli najcenniejsze –… czytaj więcej